AVUSTAMME TEITÄ SEURAAVISSA ASIOISSA:


Yksityishenkilöt:


- talous- ja velkaneuvonta, taloudellisen tilanteen selvittäminen ja vapaaehtoiset velkajärjestelyt

- velkajärjestelyhakemusten ja maksuohjelmien laatiminen tuomioistuinkäsittelyä varten

- konkurssihakemusten käsittelyn katkaiseminen ja / tai asunnon pakkohuutokaupan peruuttaminen lain säännösten nojalla

- oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakukirjelmien (valitusten) laatiminen viranomaispäätöksistä mm. toimeentulotuki-, asumistuki- ja veropäätökset


- yksityishenkilön velkajärjestelyhakemusten tuomioistuinkäsittelyn kustannukset korvataan valtion varoista (on hakijalle maksuton)


Yritystoiminta:


- perustamisasiakirjojen laatiminen

- talousongelmissa olevien yritysten toimintaedellytysten selvittäminen

- yrityssaneeraushakemusten laatiminen ja avustaminen saneerausmenettelyn aikana